Firma Ekologus sp. z o.o. od 1989 roku koncentruje się na rynku polskim, wspomagając rozwój instytucji oraz firm różnych branż poprzez:

 

  • outsourcing ekologiczny;
  • doradztwo prawne i techniczne w obszarze ochrony środowiska;
  • specjalistyczne dokumentacje środowiskowe;
  • pomiary emisji oraz badania środowiska gruntowo-wodnego w akredytowanym laboratorium;
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez specjalistyczne szkolenia;
  • prowadzenie działań naprawczych w przypadku szkody w środowisku (proces remediacji);
  • a uzupełniem tej usługi jest sprzedaż zestawów awaryjnych i środków technicznych służących do zabezpieczania oraz likwidacji wycieków olejów, ropopochodnych i chemikaliów.

 

Od 2019 roku wznowiony i poszerzony został zakres usług, który obejmuje oprócz ochrony środowiska:

 

  • Doradztwo i przeglądy wymagań prawnych i technicznych w zakładach w zakresie BHP i p.poż.;
  • Specjalistyczne szkolenia BHP dla różnych grup pracowniczych;

 

Staranność wykonania oraz preferowana jakość świadczonych przez Ekologus usług, pozwoliły im przetrwać na wymagającym rynku oraz wypracować rozpoznawalną markę, której zaufała spora grupa Klientów.