Pompy ciepła to przyjazne środowisku rozwiązanie, które gwarantuje zauważalne w budżecie domowym oszczędności na kosztach ogrzewania. Urządzenia te stanowią znakomitą alternatywę dla systemów wykorzystujących gaz płynny, olej opałowy oraz gaz ziemny. Są także optymalnym wyborem w przypadku domów energooszczędnych.

 

Pompy, pobierają energię cieplną z otoczenia budynku (powietrza, gruntu lub wody) i oddają ją do instalacji c.o. W ten sposób pozyskuje czystą, ekologiczną energię przy niewielkich kosztach (energii elektrycznej służącej do zasilenia sprężarki). Jest ona wykorzystywana do ogrzewania budynku, wody użytkowej, a także do chłodzenia pomieszczeń w czasie upałów.

 

Pompy dzielą się na różne rodzaje. Pierwszym z nich jest pompa ciepła powietrze-woda, która pobiera energię z powietrza na zewnątrz za pomocą czynnika i po sprężeniu go wykorzystuje ciepło do podgrzewania wody grzewczej i c.w.u. Drugi rodzaj, czyli pompa ciepła gruntowa (typu solanka-woda), jako źródło ciepła wykorzystuje energię z gruntu.