NIP 6312692620,

REGON 386785134,

KRS 0000855291

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Rachunek bankowy:

Santander Consumer Bank SA 09 1090 1766 0000 0001 4674 9455